در این قسمت برخی از کتابهای مرجع کنکور موجود است که همگی در حد نو هستند.

لیست کتابهای مرجع  :

 

کد کتاب

نام کتاب

نویسنده

توضیحات

قیمت

401

پایگاه داده

رانکوهی

چاپ دوم 81

۵۵۰۰

402

هوش مصنوعی

راسل

راحتی-دانشگاه مشهد-چاپ پنجم 87

۶۵۰۰

403

شبکه های کامپیوتری

تنن باوم – دکنر پدرام

زمستان 84

 ۶۵۰۰

404

مهندسی نرم افزار

هاشمی طبا

جلد اول

۱۳۰۰

405

مهندسی نرم افزار

سامرویل - جعفرنژاد

پاییز84

۴۵۰۰

406

مهندسی نرم افزار

پرسمن – سالخورده

ویرایش پنجم - زمستان 86

۴۵۰۰

407

حل تشریحی معماری موریس مانو

دکتر سیدرضی

چاپ هفتم 86

۳۵۰۰

408

504

سیامک بابایی – انتشارات جنگل

چاپ پنجم 86

5000


ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  |